UWAGA!

Zmienił się adres zwrotów i reklamacji. Prosimy o kierowanie zwrotów i reklamacji na adres:

Zombie Dash sp. z o.o.

ul. Farbiarska 9BA

02-862 Warszawa

Informujemy również, że do odwołania nie przyjmujemy zwrotów realizowanych Pocztą Polską. Termin zwrotu towaru wynosi 14 dni od daty otrzymania zamówienia. 

Pozdrawiamy Zombie Dash TeamINFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy:
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy
(pobierz formularz)

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy przesyłkę ze zwrotem produktu. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

 

WYMIANA TOWARU

Wymiana towaru następuje poprzez zwrot zakupionego towaru i zakup nowego.

Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Klientowi towaru, na adres Sprzedającego:

Zombie Dash sp. z o.o.

ul. Farbiarska 9BA

02-862 Warszawa 

Do towaru prosimy dołączyć oryginał wypełnionego i podpisanego formularza zwrotu towaru (pobierz formularz) oraz kopię dowodu zakupu (paragon lub faktura). Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.

Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony (pudełko proszę zapakować w papier a dopiero następnie skleić taśmą). Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta nie podlega zwrotowi ani wymianie.

Zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym. W przypadku wpłat przez system płatności PayU na numer konta z jakiego wpłata dotarła. W innych przypadkach na numer konta podany w formularzu zwrotu towaru.

WAŻNE! Sprzedawca nie przyjmuje paczek za pobraniem oraz wysłanych przez paczkomat.

WAŻNE! Zwrotowi nie podlegają towary o indywidualnych właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez nim zamówieniu (własny napis, kolorystyka, alternatywne wymiary i in.).REKLAMACJE

W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać reklamacji w postaci:

    doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę,
    wymianę na nowy,
    stosownego obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy i Towaru) w przypadku kiedy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

WAŻNE! Klient traci możliwość reklamowania towarów, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

Do tego czasu należy zgłosić mailowo Sprzedawcy zamiar reklamacji towaru poprzez wypełnienie, podpisanie i przesłanie skanu formularza reklamacji towaru (pobierz formularz) na adres [email protected]

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie na adres pocztowy Sprzedającego:

Zombie Dash sp. z o.o.

ul. Farbiarska 9BA

02-862 Warszawa 


Do towaru należy dołączyć oryginał wypełnionego i podpisanego formularza reklamacji towaru oraz kopię dowodu zakupu (paragon lub faktura). Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.

Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony (pudełko proszę zapakować w papier a dopiero następnie skleić taśmą). Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta nie podlega zwrotowi/ wymianie.

Sprzedawca w ciągu 14 dni, od dnia otrzymania paczki z reklamowanym towarem, rozpatrzy reklamację towaru.

Zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym. W przypadku wpłat przez system płatności PayU na numer konta z jakiego wpłata dotarła. W innych przypadkach na numer konta podany w formularzu reklamacji.

WAŻNE! Sprzedawca nie przyjmuje paczek za pobraniem oraz wysłanych przez paczkomat.

Rejestracja

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast Lub Reset hasła