Administratorem Twoich danych osobowych jest firma ZOMBIE DASH sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jaworzyńska 5/1, 00-634 Warszawa. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest wykonanie albo zawarcie umowy, o której mówi Regulamin, lub dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania naszych i Twoich zobowiązań wynikających z Regulaminu. Odbiorcami Twoich danych będą nasz hostingodawca: i-Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Żniwnej 3, 45-763 Opole (adres korespondencyjny: ul. Bojkowska 47, 44-100 Gliwice), , firma księgowa: AVALIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 182 , dostawca usług newslettera: MailChimp oraz SALESmanago. Możesz uzyskać kopie danych osobowych przekazywanych do państw trzecich. Masz prawo dostępu do swoich danych, poprawiania, zmienia ich i uzupełniania, prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie., złożenia wniosku o usunięcie pańskich. Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji usług oraz działań z tym związanych, a także w związku z kwestiami księgowymi i w celu realizacji usługi. Jesteś uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie niemożnością realizacji zleconych przez Ciebie usług. W przypadku przekazywania pańskich danych osobowych do państw trzecich gwarantujemy, iż powierzenia przetwarzania danych osobowych będzie gwarantować realizację: (a) prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi w postaci wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez organ nadzoru; (b) certyfikatu ochrony danych osobowych; (c) zwolnienia organu nadzoru na klauzule ochronne.

Wyciąg z regulaminu sklepu internetowego Zombie Dash
Dane osobowe

Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Po zakończeniu korzystania przez Klienta z usług świadczonych przez Sprzedawcę, na skutek wypowiedzenia czy odmowy akceptacji zmian Regulaminu, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do stwierdzenia naruszenia i dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu,
Pliki cookies

W celu prawidłowego działania serwisu, Sprzedawca korzysta z technologii plików cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to pakiety informacji, za pośrednictwem, których Klient korzysta ze stron internetowych, i które zapisywane na urządzeniu Klienta, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Cookies mogą pochodzić od administratora Sklepu lub mogą być to cookies zewnętrzne, czyli zamieszczane przez partnerów administratora za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego.

Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Sklepu Internetowego. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki na ustawienia wyłączające zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta.

Pliki generowanie bezpośrednio przez Sklep Internetowy nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Pliki cookies zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies do:

    a) utrzymywania sesji użytkownika (pliki własne),
    b) dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika (pliki własne),
    c) zapewniające bezpieczeństwo danych (pliki własne),
    d) tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu (pliki zewnętrzne),
    e) łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których użytkownik korzysta (pliki zewnętrzne),
    f) wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami użytkownika oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).

Sklep Internetowy wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookies:

    a) sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji użytkownika;
    b) stałe – zakończenie sesji użytkownika nie powoduje ich usunięcia.

Każdy użytkownik i w każdym czasie może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej.

Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Klient wszedł przez linka, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.

Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na Sklepie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów.

Pozostałe informacje
Certyfikat SSL

Zapewniamy poufność przekazywanych danych dzięki stosowaniu protokołu SSL, który efektywnie zabezpiecza przesyłanie danych pomiędzy klientem a sklepem poprzez ich szyfrowanie. Dzięki temu zabezpieczeniu nie ma możliwości przechwycenia danych przez osoby trzecie. SSL jest jedną z najlepszych metod zapewniających klientom sklepu bezpieczeństwo podczas przesyłania danych osobowych oraz przy transakcjach finansowych.

Rejestracja

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast Lub Reset hasła