Projekty UE

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój, 2014-2020.
Oś priorytetowa 3 wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych GO to Brand.
Numer umowy:POIR.03.03.03-14-0109/17-00
Nazwa beneficjenta: Zombie Dash Sp. z o.o.
Tytuł Projektu: Internacjonalizacja firmy Zombie Dash Sp. z o.o. poprzez wzrost eksportu produktów w wyniku realizacji branżowego programu promocji Mody Polskiej.
Cel Projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie sprzedaży eksportowej firmy Zombie Dash Sp. zo.o.m,w wyniku wdrożenia branżowego programu promocji Moda Polska w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa.
Cel główny stał się podstawa do wyodrębnienia szczegółowych celów przedsiębiorstwa;
-wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport oraz podpisanie zagranicznych kontraktów handlowych.
-zwiększenie zdolności firmy do lepszego konkurowania na rynkach zagranicznych (Rosja, Włochy)
-zwiększenie zdolności do zdobywania nowych rynków zbytu (USA).
Celem projektu jest również podniesienie znaczenia marki na rynku Amerykańskim. Realizacja celu głównego oraz celów szczegółowych możliwa będzie do osiągnięcia poprzez wdrożenie wybranych działań z branżowego programu promocji Moda Polska, gdzie wybrano konkretne działania proeksportowe oraz rynki perspektywiczne.
Okres realizacji projektu: 1/06/2017-30/09/2019
Całkowita wartość projektu:777 341,50 pln
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 610 320,00 pln

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój, 2014-2020.
Oś priorytetowa 3 wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych GO to Brand.
Numer umowy:POIR.03.03.03-14-0076/18
Nazwa beneficjenta: Zombie Dash Sp. z o.o.
Tytuł Projektu: Internacjonalizacja firmy Zombie Dash Sp. z o.o. poprzez wzrost eksportu produktów w wyniku realizacji branżowego programu promocji Mody Polskiej.
Cel Projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie sprzedaży eksportowej firmy Zombie Dash Sp. zo.o.m,w wyniku wdrożenia branżowego programu promocji Moda Polska w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa.
Cel główny stał się podstawa do wyodrębnienia szczegółowych celów przedsiębiorstwa;
-wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport
-zwiększenie zdolności firmy do lepszego konkurowania na rynkach zagranicznych (Francja)
-zwiększenie zdolności do zdobywania nowych rynków zbytu (Japonia, Chiny).
-podpisanie 6szt. zagranicznych kontraktów handlowych.
Celem projektu jest również podniesienie znaczenia marki na wszystkich rynkach docelowych. Realizacja celu głównego oraz celów szczegółowych możliwa będzie do osiągnięcia poprzez wdrożenie wybranych działań z branżowego programu promocji Moda Polska, gdzie wybrano konkretne działania proeksportowe oraz rynki perspektywiczne.
Okres realizacji projektu: 1/06/2018-14/10/2019
Całkowita wartość projektu:220300,00 pln
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 176240,00 pln

ZAPYTANIA OFERTOWE
Zapytanie nr. 1 / Organizacja misii oraz targów w USA.
W związku z realizacją projektu POIR.03.03.03-14-0109/17 pn: “ Internacjonalizacja firmy ZOMBIE DASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poprzez wzrost eksportu produktów w wyniku realizacji branżowego programu promocji Mody Polskiej” zwracam się z prośba na przedstawienie oferty na:
1.Organizacją udziału w targach w charakterze wystawcy.Las Vegas, sierpień 2018 Zadanie rozpocznie się 12.08.2018 roku (2 dni przed targami) a zakończy 17.08.2018 (1 dzień po targach).W celu realizacji zadania poczynione powinny być następujące działania: -wynajem powierzchni wystawienniczej -zaprojektowanie i zabudowa stoiska wystawowego – organizacja i obsługa stoiska wystawowego – koszty materiałów promocyjnych -wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna -transport eksponatów -transport i zakwaterowanie uczestników targów ( trzy osoby).

2.Organizację Indywidualnej wyjazdowej misji gospodarczej do USA. Realizacja misji ma być działaniem wspierającym udział firmy w targach w Las Vegas w dniach , szczególnie w aspekcie kontynuowania rozmów biznesowych oraz finalizacji ustaleń. W misji weźmie udział 2 pracowników, planowany czas trwania wyjazdu to 4 dni (2 dni misji, oraz 1 dzień przed i 1 dzień po).Misja odbędzie się po zrealizowaniu zadania związanego z udziałem przedsiębiorstwa w targach organizowanych na terenie USA.Oferta powinna zawierać cenę Transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w misji gospodarczej.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpraca w przedstawionym powyżej zakresie proszę o przedstawienie oferty cenowej do dnia 15.06.2018r.
Adres e-mail: [email protected]
Zombie Dash Sp.z o.o.
ul.Jaworzyńska 5/1 Warszawa 00-634
Telefon kontaktowy: +48 603 62 66 33

Zapytanie nr 2 / Usługa szkoleniowa

W związku z realizacją projektu POIR.03.03.03-14-0109/17 pn: “ Internacjonalizacja firmy ZOMBIE DASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poprzez wzrost eksportu produktów w wyniku realizacji branżowego programu promocji Mody Polskiej” zwracam się z zapytaniem, czy są Państwo zainteresowani wykonaniem dwudniowej usługi szkoleniowej związanej z internacjonalizacją firmy Zombie Dash , której przedmiotem będzie przygotowanie trzech pracowników firmy do udziału w targach realizowanych na rynku Stanów Zjednoczonych. Oczekujemy, że szkolenie będzie zawierało m.in. elementy w zakresie kultury biznesowej oraz uwarunkowań dotyczących oczekiwanej jakości produktów na rynku USA.
Jeśli są Państwo zainteresowani współpraca w przedstawionym powyżej zakresie proszę o przedstawienie oferty cenowej wraz z możliwym terminem wykonania usługi.
Uzupełnienie do zapytania:
Usługa doradcza dotycząca rynku rosyjskiego powinna umożliwić dostosowanie oferty firmy Zombie Dash do oczekiwań kontrahentów z tego rynku, w szczególności powinna zawierać informację dotyczące:
• Informację na temat kultury biznesowej oraz specyfiki współpracy z kontrahentami z USA.
• Informację na tematy wymaganych formalności , t.j.: zawierania umów, kontraktów oraz metod płatności preferowanych przez kontrahentów USA.
• Informację na temat certyfikatów lub innych wymogów państwowych dotyczących odzieży a w szczególności odzieży dziecięcej.
• Informację na temat opłat celnych, i potrzebnej dokumentacji.
• Informacje na temat rodzajów oraz kosztów dostawy.

Zapytanie 3 / Usługa doradczej
W związku z realizacją projektu POIR.03.03.03-14-0109/17 pn: “ Internacjonalizacja firmy ZOMBIE DASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poprzez wzrost eksportu produktów w wyniku realizacji branżowego programu promocji Mody Polskiej” zwracam się z zapytaniem, czy są Państwo zainteresowani wykonaniem usługi doradczej dotyczącej rynku rosyjskiego. Usługa ta powinna być związana z internacjonalizacją oferty względem tego rynku, co umożliwi dostosowanie oferty firmy Zombie Dash do oczekiwań kontrahentów z tego rynku.
Jeśli są Państwo zainteresowani współpraca w przedstawionym powyżej zakresie proszę o przedstawienie oferty cenowej wraz z możliwym terminem wykonania usługi.
Uzupełnienie do zapytania:
Usługa doradcza dotycząca rynku rosyjskiego powinna umożliwić dostosowanie oferty firmy Zombie Dash do oczekiwań kontrahentów z tego rynku, w szczególności powinna zawierać informację dotyczące:
• Informację na temat kultury biznesowej oraz specyfiki współpracy z kontrahentami z Rosji.
• Informację na tematy wymaganych formalności , t.j.: zawierania umów, kontraktów oraz metod płatności preferowanych przez kontrahentów Rosyjskich.
• Informację na temat certyfikatów lub innych wymogów państwowych dotyczących odzieży a w szczególności odzieży dziecięcej.
• Informację na temat opłat celnych, i potrzebnej dokumentacji.
• Informacje na temat rodzajów oraz kosztów dostawy.

Zapytanie nr 4 / Materiały promocyjne

W związku z realizacją projektu POIR.03.03.03-14-0109/17 pn: “ Internacjonalizacja firmy ZOMBIE DASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poprzez wzrost eksportu produktów w wyniku realizacji branżowego programu promocji Mody Polskiej” zwracam się z zapytaniem, czy są Państwo zainteresowani wytworzeniem materiałów informacyjno-promocyjnych W skład których wchodzą:
-Ulotki DL 1500szt
-Katalog A4 300szt
-Katalog drukowany w wersji angielskiej 150szt
-Roll-Up 6szt
Jeśli są Państwo zainteresowani współpraca w przedstawionym powyżej zakresie proszę o przedstawienie oferty cenowej wraz z możliwym terminem wykonania usługi. Na oferty czekamy do 15.06.2018r.

Uzupełnienie do zapytania dot. wytworzenia materiałów informacyjnych:
• Ulotki DL 1500szt
Format: A5, druk dwustronny 4+4 CMYK, papier: kreda 200g mat
• Katalog A4 300szt
Wycena nr.1: Katalog A4 (pion)
obj. 48 str ( z okładką przód i tył)
druk dwustronny 4+4 CMYK
okładka: kreda mat 300g
środek: kreda mat 150 g
foliowanie folia mat na zewn str okładki
oprawa : zeszytowa 1 płaskie zszywki po długim boku
Wycena nr.2: Katalog A5 (pion)
obj. 48 str ( z okładką przód i tył)
druk dwustronny 4+4 CMYK
okładka: kreda mat 300g
środek: kreda mat 150 g
foliowanie folia mat na zewn str okładki
oprawa : zeszytowa 1 płaskie zszywki po długim boku
• Katalog drukowany w wersji angielskiej 150szt
Wycena nr.1: Katalog A4 (pion)
obj. 48 str ( z okładką przód i tył)
druk dwustronny 4+4 CMYK
okładka: kreda mat 300g
środek: kreda mat 150 g
foliowanie folia mat na zewn str okładki
oprawa : zeszytowa 1 płaskie zszywki po długim boku
Wycena nr.2: Katalog A5 (pion)
obj. 48 str ( z okładką przód i tył)
druk dwustronny 4+4 CMYK
okładka: kreda mat 300g
środek: kreda mat 150 g
foliowanie folia mat na zewn str okładki
oprawa : zeszytowa 1 płaskie zszywki po długim boku
• Roll-Up 6szt

Rejestracja

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast Lub Reset hasła