This site uses cookies to deliver services in accordance with the policy on cookies. You can specify the conditions for storage or access cookies on your browser. Hide

Projekty UE

Zapytanie ofertowe nr 1/RPOWM/2016
z dnia 17.10.2016r.

W związku z realizacja przez ZOMBIE DASH Sp. z o.o. projektu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, poddziałania 3.2.2. pn.: ”Internacjonalizacja firmy ZOMBIE DASH SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poprzez wzrost eksportu produktów ” zwracamy się z prośbą o składanie ofert na zakup usług związanych ze stworzeniem infrastruktury opartej na rozwiązaniach TIK (nowoczesne rozwiązania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych ) w obszarze handlu elektronicznego.