Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Ukryj

Projekty UE

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój, 2014-2020.
Oś priorytetowa 3 wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych GO to Brand.
Numer umowy:POIR.03.03.03-14-0109/17-00
Nazwa beneficjenta: Zombie Dash Sp. z o.o.
Tytuł Projektu: Internacjonalizacja firmy Zombie Dash Sp. z o.o. poprzez wzrost eksportu produktów w wyniku realizacji branżowego programu promocji Mody Polskiej.
Cel Projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie sprzedaży eksportowej firmy Zombie Dash Sp. zo.o.m,w wyniku wdrożenia branżowego programu promocji Moda Polska w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa.
Cel główny stał się podstawa do wyodrębnienia szczegółowych celów przedsiębiorstwa;
-wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport oraz podpisanie zagranicznych kontraktów handlowych.
-zwiększenie zdolności firmy do lepszego konkurowania na rynkach zagranicznych (Rosja, Włochy)
-zwiększenie zdolności do zdobywania nowych rynków zbytu (USA).
Celem projektu jest również podniesienie znaczenia marki na rynku Amerykańskim. Realizacja celu głównego oraz celów szczegółowych możliwa będzie do osiągnięcia poprzez wdrożenie wybranych działań z branżowego programu promocji Moda Polska, gdzie wybrano konkretne działania proeksportowe oraz rynki perspektywiczne.
Okres realizacji projektu: 1/06/2017-30/09/2019
Całkowita wartość projektu:777 341,50 pln
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 610 320,00 pln